PRISER

Priser

Kørekortsattest inkl. moms 350 kr
Kørekortsattest inkl. moms. (over 70 år) 450 kr
Konsultation med vejledning i forbindelse 
med 1. vaccination (excl. vaccine)
310 kr
Efterfølgende vaccinationer (excl. vaccine) 100 kr
Influenzavacc. (inkl. vaccine) 150 kr

 
De fleste attester er aftalt med Praktiserende Lægers Organisation.
Andre attester betales efter tidsforbrug.